Keresés a weboldalon:

Íratkozzon fel hírlevelünkre:

 
Magyar | English 
Főoldal Környezetvédelem Energetika Élelmiszerbiztonság és gasztronómia Társadalomtudomány A K+F együttműködés folyamata Kutatási portfólió Együttműködő szervezetek
Társadalomtudomány
  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓ RÉSZLEG

Részlegvezető: Dr. Bóday Pál
a szociológiai tudomány kandidátusa, az MTA Köztestületének tagja


Áttekintés

A magyar gazdaság 1990 előtti helyzetére általánosan jellemző volt az a megállapítás, hogy a fejlődés két fő korlátja a befektethető eszközök szűkössége és az élenjáró technológiától való elzártság. A fejlesztés harmadik tényezőjével, a rendelkezésre álló emberi erőforrással kapcsolatban viszont igen pozitívak voltak a vélemények: a munkaerőt általában jól képzettnek tartották, amit elsősorban a magas színvonalú iskolarendszerrel magyaráztak.

Az elmúlt két évtizedben egyértelművé vált, hogy a tőkehiány és a technológiai elzártság megszűnt, így kulcstényezővé az emberi erőforrás vált. Egy fejlesztés megvalósulása, vagy egy befektető piacon maradása tehát ma már elsősorban attól függ, hogy milyen az emberi erőforrás minősége. A minőség fogalma a felkészültség mellett magában foglalja az ismeretek és készségek piacképességét, a környezeti változásokkal szemben megnyilvánuló rugalmasságot, és nem utolsósorban azt, hogy mindez milyen költséggel jár a vállalkozást működtető tulajdonosok számára.

A kutatások célja

A célrendszer kettős:
  • egyrészt azt kívánjuk feltárni a vezetés- és szervezéstudomány, a szociológia és a pszichológia segítségével, hogy egy szervezet rendelkezésére álló emberi erőforrás peremfeltételeiben beállt változások (pl. személyzetfejlesztési akciók, szervezeti átalakulások) hatására hogyan alakul a szervezet teljesítménye, versenyképessége;
  • másrészt kifejezett célunk, hogy a gazdaság szereplői számára érzékeltessük a társadalomtudomány eszközeinek közvetlen hasznosíthatóságát.
Az alkalmazott kutatási módszerek

A módszertant alapvetően az empirikus adatgyűjtés jellemzi. Ez egyaránt jelenti a meglévő dokumentumok összehasonlító elemzését, a kérdőíves és interjútechnikákat, valamint – szűkebb körben – egyes pszichológiai tesztek felvételét.

A kutatás elsősorban Magyarországra koncentrál, de nem indokolatlan bizonyos nemzetközi kapcsolatok felhasználása sem. Mivel a hazai kutatómunka egyik bázisa az Országos Humánpolitikai Egyesület (OHE), intézményi együttműködés alakítható ki az emberi erőforrás-menedzsment európai és világszervezetével (European Association of Personnel Management – EAPM; World Federation of Personnel Management Associations – WFPMA), amelyeknek az OHE tagszervezete.

Főbb kutatási területek
  • Az emberi erőforrás kezelésének összehasonlítása a gazdaság egyes szereplői körében
  • A szervezeti működés vizsgálata, a szervezetfejlesztés szükségessége, megoldási módjai, a szervezeti kultúra feltárása és alakításának folyamata, eszközei
  • A vállalati kommunikáció működése, a működési zavarok feltárása, feloldása, az integrált ügyviteli rendszer, mint a vállalati kommunikáció speciális területe
  • A szervezeti működés különböző részterületeinek hatása a munkatársak munkahelyi közérzetére, s ezen keresztül a szervezeti teljesítményre és eredményességre

A részleg munkatársaival a következő címen veheti fel a kapcsolatot: ssc(a)cordi.hu
 
   
  
CORDI iroda: 2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 61. Telefon: +36-28-543-970, e-mail: info(kukac)cordi.hu